מדיניות האיכות

לקוחות יקרים ,                                                                           

הנהלת חברת גלובאל קלואד החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את נהלי העבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות 9001:2008 ISO.

החברה תטמיע את ניהול האיכות לשיפור ביצועיה בכל תחומי פעילותה.

הכללים שעל פיהם נתחייב לפעול:

  •   שמירה על חוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם, איכותם וביצועיהם של המוצרים והשירותים.
  •  ניהול מערכת איכות על פי דרישות ת"י ISO 9001:2008.
  •  חתירה למקצועיות ומצוינות.
  •  ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות.
  •  עמידה בדרישות הלקוח, לשביעות רצונו.
  •  בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים.
  •  הובלת סקרי הנהלה להבטחת התאמתה ויעילותה של מערכת האיכות.
  •  הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת והאיכות והכשרת כח אדם.
  •  הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.
  •  שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

 

 המחויבות שלנו לניהול מערכת האיכות תתאפשר בשיתוף פעולה של כל העובדים ובמעקב ויישום של השיפור המתמיד להצלחה.

                                                                                                                                                                                              בברכה

                                                                                                                                                                                           הנהלת גלובאל קלאודכל הזכויות שמורות לחברת גלובאל קלאוד בע"מ

Powered By: globalcloud.me